Roses

I'm not that satisfied with this manicure and I need to do roses more just so I can get better.

Jag är inte helt nöjd med manikyr och behöver göra rosor vid fler tillfällen för att bli bättre.
1 KassandraPalma:

skriven

så fint!

Kommentera här: